ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย

ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย

รายได้ - ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 3.15% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย

การชำระ - ไม่เกิน 40 ปี

1.รายได้น้อยก็กู้บ้านได้กับ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย 

 

บ้านเป้าหมายหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการมีบ้านหลังแรก หรือมีบ้านหลังที่สองรองรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้น แต่นับวันบ้าน และที่ดินจะมีราคาเพิ่มสูงมากขึ้น หลายคนอาจมีความกังวลว่ารายได้น้อยมีเงินเดือน 9000 ซื้อบ้านได้ไหม หรือค้าขายออนไลน์ จะซื้อบ้านได้หรือไม่ จากปัญหาดังกล่าวทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เค้าก็ได้ออกสินเชื่อบ้านในปี 2566 เป็นผลิตภัณฑ์ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย  มีรายได้ไม่เยอะก็สามารถกู้บ้านกับสินเชื่อบ้าน ธอส ได้ ส่วนรายละเอียด ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อยจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันได้เลย 

  1. ผลิตภัณฑ์ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย

สำหรับสินเชื่อบ้าน ธอส 2566  สำหรับผู้มีรายได้น้อย อยากมีบ้านสามารถขอสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยซื้อที่อยู่อาศัยกับทาง ธอส ได้โดยในปี 2023 นี้ ทางธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย ก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านดี ๆ ดังนี้ 

2.1 โครงการธอส. เพื่อคุณ โดยธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย  ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้น้อย  โดยให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท และผ่อนได้ยาวนานกว่า 40 ปี โดยประชาชนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถกู้ซื้อบ้าน ธอส หรือซื้อที่ดินปลูกสร้างบ้าน โดยมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน 

2.2 สินเชื่อบ้านคนละหลัง โดยธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย ได้ออกสินเชื่อบ้าน ธอส. ในโครงการบ้านคนละหลัง ผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ก็สามารถกู้ได้ โดยสามารถขอกู้ได้ 1 หลัง ต่อเลขบัตรประชาชนเท่านั้น   ดอกเบี้ยบ้านธอส. 2 ปีแรก เพียง 2.75 % และผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,500 บาทเท่านั้น

2.3 สินเชื่อบ้านล้านหลัง เฟสสอง เป็นสินเชื่อโดย ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย ที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองในราคาไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยดอกเบี้ยบ้านธอส  คงที่ 4 ปีแรก 1.99%  ผ่อนเบา ๆ เพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้น

 

สมัคร ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย อย่างไร ?

สำหรับท่านที่สนใจสมัครขอสินเชื่อ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย สามารถติดต่อที่สาขาของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ใกล้บ้านท่าน  โดยเตรียมเอกสารประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, และเอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน, Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน และที่ดิน ไปติดต่อที่สาขาของธนาคารได้เลย และหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้านธอส โครงการธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย ก็ง่ายมากเพียงแค่คุณ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่โครงการธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย กำหนด ก็สามารถขอสินเชื่อบ้าน ธอส 2566 ได้เลย และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการการธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ผู้มีรายได้น้อย หรืออยากทราบตารางผ่อนบ้าน 30 ปี ธอส ว่าต้องจ่ายค่างวดเท่าไหร่ สามารถติดต่อ Call center ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่เบอร์ 0-2645-9000 ได้เลย 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 20-25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี

รายได้ - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 14-25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1.5 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี