สินเชื่อเกษตรกร ธกส

สินเชื่อเกษตรกร ธกส

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน

วงเงิน - สูงสุด 1 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 1.5 ปี

อัพเดทรายละเอียดสินเชื่อเกษตรกร ธกส 2566

 

สินเชื่อเกษตรกร ธกส เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะแม้ว่าภายหลังจะมีโครงการสินเชื่อ ธกสสำหรับบุคคลทั่วไปตามนโยบายรัฐบาล แต่ในภาพรวม ก็ยังเป็นสินเชื่อเกษตรกรที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรมากที่สุด ครั้งนี้ก็มีรายละเอียดสินเชื่อเกษตรกร ธกสล่าสุดมาฝากดังนี้

 

โครงการสินเชื่อ ธกส 2566 และสินเชื่อเกษตรกร ธกส สำหรับบุคคลทั่วไป

อย่างที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อเกษตรกร ธกส ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อเกษตรกร แต่ล่าสุดกับที่จัดโครงการสินเชื่อ ธกส 2566 ภายใต้นโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยรัฐบาล ก็มีสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสที่ให้โอกาสบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรสามารถขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสดังกล่าวนี้ได้ 

รายละเอียดของสินเชื่อเกษตรกร ธกสประเภทเงินด่วน เงินฉุกเฉินสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อเกษตรกร ธกสธกส มาก่อน เงื่อนไขหลักๆ ก็คือ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนและมีที่อยู่ที่ติดต่อได้ โดยเบื้องต้นต้องแอด Line Official เพื่อติดต่อสินเชื่อ ธกส แจ้งความประสงค์ว่าต้องการขอสินเชื่อดังกล่าวนี้จากนั้นก็ลงทะเบียนออนไลน์ตามขั้นตอนการโครงการสินเชื่อ ธกส วงเงินสูงสุดของสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสนี้อยู่ที่ 10,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน และไม่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อนี้ 

 

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ หนึ่งในสินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อครอบครัวเกษตรกร

อีกหนึ่งสินเชื่อเกษตรกร ธกสตามนโยบายโครงการสินเชื่อ ธกส2566 เพื่ออาชีพเกษตรกร ก็คือสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ 

รายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อเกษตรกร ธกสประเภทสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ก็คือ ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นทายาทเกษตรกร หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่อายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ภายใต้เงื่อนไขเพื่อให้นำไปพัฒนาหรือยกระดับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาบ้านเกิดแต่ยังขาดเงินทุนและต้องการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

ในส่วนของวงเงินที่จะได้รับของสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่วงเงินสูงสุดคือ 1 ล้านบาท ถือว่าเป็นวงเงินที่สูงมากในกลุ่ม สินเชื่อเกษตรกร เพราะปกติถ้าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 หรือธกส สินเชื่อ 50000

เหตุผลที่ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ตั้งกรอบวงเงินไว้สูงก็เนื่องจาก นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมแบบระยะยาวอีกทั้ง โครงการสินเชื่อ ธกส ก็ต้องการให้ทายามเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเกิดรวมทั้งพื้นที่เกษตรที่มีโอกาสเติบโตทางการตลาดสูง สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส จึงสนับสนุนด้านวงเงินอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้เลือกระยะเวลาผ่อนชำระสำหรับเงินกู้ประเภทเป็นค่าลงทุนได้นานถึง 10 ปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยก็เป็นแบบพิเศษ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 3,000-20,000 บาท

การชำระ - ไม่เกิน 2 ปี

รายได้ - ผู้มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 4.02%-4.52% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

การชำระ - ไม่เกิน 30 ปี