สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน

รายได้ - ผู้มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

วงเงิน - สูงสุด 2 แสนบาท

การชำระ - ไม่เกิน 8 ปี

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน ทางเลือกสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน เป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่เน้นความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้มีรายได้ประจำและมีวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อให้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ดำรงชีพ ใช้จ่ายอเนกประสงค์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีรายละเอียดการสมัครสินเชื่อสุขใจออมสิน ดังต่อไปนี้

 

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน อีกหนึ่งบริการสินเชื่อวงเงินสูงจากออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน หากมีความสนใจและอยากทราบว่าสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจสมัครยังไง ก่อนอื่นต้องทราบเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนว่าผู้สมัครต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน รวมถึงข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสินดังกล่าวนี้ได้

จุดเด่นของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจอย่างหนึ่งก็คือ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำและผู้สมัครสินเชื่อสุขใจออมสินมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ออมสินตั้งแต่ 50,000-200,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินค่อนข้างสูง ซึ่งจุดประสงค์อีกอย่างของสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน ก็คือการนำเงินไปชำระหนี้อื่นๆ เพื่อลดภาระของผู้มีรายได้ประจำนั่นเอง

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุด วงเงิน 200,0000 กับสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน2566

อีกเหตุผลหนึ่งที่สินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสินให้วงเงินค่อนข้างสูงถึง 200,000 บาท ก็คือ ต้องการให้ผู้มีรายได้ประจำที่ขอสินเชื่อนี้ นำเงินไปลงทุนทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลายๆ ทาง ดังนั้น เงื่อนไขการอนุมัติและเอกสารต่างๆ ในการสมัครสินเชื่อสุขใจออมสินจึงมีความเข้มงวดและผู้สมัครต้องมีปะวัติทางการเงินค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง

สำหรับเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสิน ได้แก่ สลิปเงินเดือน เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนจากบัญชี เนื่องจากเงื่อนไขของสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินกู้ก็คือ การหักบัญชีอัตโนมัติ

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสินจึงต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำและมีรายรับสม่ำเสมอทุกเดือน สามารถผ่อนชำระได้นานที่สุดถึง 96 งวดหรือ 8 ปี ในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เดือนละ 0.75% แต่ถ้าผู้ขอสินเชื่อต้องการปิดยอดหนี้ก่อนกำหนดก็ทำได้เช่นกัน 

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจติดบูโรสมัครได้หรือไม่ ในส่วนของรายละเอียดเรื่องประวัติการชำระหนี้และบูโรแม้ว่าทางธนาคารจะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจออมสินเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ การพิจารณาคุณสมบัติเรื่องเครดิตบูโรก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวนี้ด้วย 

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - ผู้มีรายได้ประจำ

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 1.99% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 40 ปี

รายได้ - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 24% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 2 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี