สินเชื่อ od กสิกร

สินเชื่อ od กสิกร

รายได้ - มีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

วงเงิน - ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ และหลักประกัน

การชำระ - ไม่กำหนด

สินเชื่อ od กสิกร หนึ่งในบริการเงินกู้กสิกรที่คนทำธุรกิจควรรู้จัก

 

สินเชื่อ od อาจจะเป็นสินเชื่อที่ฟังดูไม่คุ้นหูนัก ครั้งนี้จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ od คืออะไร ขอได้ที่ไหนบ้าง เช่น สินเชื่อ od กสิกรโดย ธนาคารกสิกรไทย จะมีรูปแบบสินเชื่อแตกต่างจากสินเชื่ออื่นๆ อย่างไร มีจุดเด่นอะไร ใครขอสินเชื่อได้บ้าง ติดตามอ่านกันในหัวข้อถัดไปได้เลย

 

สินเชื่อ od กสิกรคืออะไร มีเงื่อนไขอย่างไร

สินเชื่อ od คือ สินเชื่อประเภทหนึ่งซึ่งคำว่า od ย่อมาจาก Over Draft อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเป็นสินเชื้อเงินกู้เบิกเกินบัญชี หมายความว่าผู้ขอกู้มีเงินฝากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ต้องการขอกู้เงินมากกว่าจำนวนเงินในบัญชีนั่นเอง ส่วนใหญ่มักจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อ od กสิกร โดย ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อ od กสิกร คืออะไร ความหมายของสินเชื่อนี้โดยรวมก็เหมือนกับที่อธิบายไปข้างต้น โดยจะมีเงื่อนไขเฉพาะของสินเชื่อกสิกร odที่กำหนดไว้ ได้แก่ ระยะเวลาการทำธุรกิจ ต้องทำมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และมีกำไร 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก บัญชีที่ใช้ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น ที่สำคัญคือไม่มีหนี้เสียหรือ NPL เป็นรูปแบบสินเชื่อ od ไม่มีหลักประกัน และผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรสามารถสมัครได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ od กสิกร ก็จะแตกต่างกันระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เงื่อนไขในการให้วงเงินอนุมัติก็ต่างกันด้วย ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาธนาคารกสิกรไทยสาขาใกล้บ้านได้

 

จุดเด่นของสินเชื่อ od กสิกร

จุดเด่นของสินเชื่อ od กสิกรอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย od กสิกร จะเป็นการจ่ายเฉพาะส่วนของยอดที่เบิกเกินเงินในบัญชี เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยการเบิกเงินเกินบัญชีนำไปหมุนเวียนในธุรกิจนั้นๆ โดยในส่วนของวงเงินอนุมัติสินเชื่อ od กสิกร ก็กำหนดเงื่อนไขสูงสุดไว้ที่ 30 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรรวมทั้งการใช้หลักประกันแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อ od ไม่มีหลักประกันในบางกรณี แต่การเพิ่มหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อ od กสิกร ก็จะมีผลต่อการพิจารณาวงเงินอนุมัติด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ผู้สมัครสินเชื่อ od กสิกรต้องทราบในเรื่องของดอกเบี้ย od กสิกรก็คือการคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวันและต้องชำระทุกเดือน ส่วนระยะเวลาผ่อนชำระจะขึ้นอยู่กับวงเงิน od กสิกรไทยที่ได้รับอนุมัติและเงื่อนไขตามคุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ od กสิกร อีกทั้งยังมีการทบทวนแบบปีต่อปีด้วย 

สินเชื่อ od กสิกร เรียกได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่อง เป็นเงินกู้ที่มีรูปแบบค่อนข้างยืดหยุ่นเหมาะกับการนำไปหมุนเวียนธุรกิจระยะสั้นๆ หากทำตามเงื่อนไขการเบิกวงเงินตามที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนดไว้ได้แบบสม่ำเสมอก็จะช่วยลดการเสียอัตราดอกเบี้ยที่ต้องใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - เป็นผู้ประกอบอาชีพ

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 3.99 ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 3 แสนบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ขึ้นอยู่กับประเภทกลุ่มลูกค้า

วงเงิน - ตามเกณฑ์หลักประกัน

การชำระ - ไม่เกิน 40 ปี