สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

รายได้ - 20,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 5.745-10.745% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 10 ล้านบาท

การชำระ - ไม่กำหนด

อัพเดทสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ขอสินเชื่อธนาคารออมสินต้องรู้อะไรบ้าง

 

ธนาคารออมสินถือได้ว่าเป็นธนาคารในการดูแลของภาครัฐส่งผลให้นโยบายหลายๆ ด้าน จะเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพรวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินก็จะมีโครงการปล่อยสินเชื่อหลายๆ ประเภท ตามที่จะแนะนำดังต่อไปนี้

 

สนใจสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสำหรับบุคคลทั่วไปต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน อัพเดทล่าสุดปี 2566 สำหรับบุคคลทั่วไป ตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อคุณ โดยผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน จำเป็นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้สองกลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มแรกคือผู้ที่เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลออมสินที่มีประวัติดี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ใดๆ ของธนาคารออมสิน อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังผ่อนชำระหรือปิดหนี้ไปแล้ว

กลุ่มที่สองจะเป็น ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยขอสินเชื่อธนาคารออมสินมาก่อน คุณสมบัติที่ต้องมีก็คือ เป็นผู้มีรายได้ประจำและมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้ ซึ่งวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินดังกล่าวนี้ มูลค่าการอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 30,000 บาทต่อราย ต่ำสุด 10,000 บาทต่อราย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามธนาคารออมสินใกล้บ้านเพื่อขอรายละเอียดได้ โดยเฉพาะลูกค้าเก่าประวัติดีของสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ถือว่ามีโอกาสได้รับอนุมัติสูงมาก

 

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินสมัครออนไลน์ได้หรือไม่

แม้ว่าธนาคารออมสินจะมีการพัฒนาด้านการให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยแอพลิเคชั่น MyMo ซึ่งทุกคนสามารถทำอะไรหลายๆ อย่างผ่านระบบออนไลน์ได้บนแอพนี้แต่ในส่วนของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ในขั้นตอนการขอสินเชื่อ จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่และไปดำเนินการเฉพาะที่ธนาคารออมสิน เท่านั้น 

หลังจากได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเรียบร้อยแล้วจึงสามารถใช้แอพ MyMo ออนไลน์ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ เช่น การหักบัญชีอัตโนมัติในการชำระหนี้สินเชื่อบุคคลออมสินแบบรายเดือน ซึ่งถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินทุกประเภทได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ต้องเดินทางไปชำระที่ธนาคารและไม่ต้องกลัวว่าจะลืมชำระค่างวดอีกด้วย 

แล้วในส่วนของการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสิน ทำได้หรือไม่ กรณีนี้ โดยปกติธนาคารออมสินจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและประวัติที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในบางกรณีอาจจะไม่มีการเพิ่มวงเงินให้แต่สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสินประเภทอื่นที่เหมาะสมและมีดอกเบี้ยออมสินที่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงเพื่อทดแทนการเพิ่มวงเงิน เป็นต้น

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ขึ้นอยู่กับประเภทกลุ่มลูกค้า

วงเงิน - ตามเกณฑ์หลักประกัน

การชำระ - ไม่เกิน 40 ปี

รายได้ - 7,500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 15-25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1.5 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี