สินเชื่อ xpress loan

สินเชื่อ xpress loan

รายได้ - 7,500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 15-25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1.5 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี

เช็คลิสต์ตัวเอง คุณสมบัติข้อไหนบ้างที่ทำให้ขอสินเชื่อ xpress loan ไม่ผ่าน

 

ถ้าพูดถึงเงินกู้กสิกรไทย หลายคนคงนึกถึงสินเชื่อเงินด่วน xpress loan โดยบริการสินเชื่อ xpress loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความน่าสนใจหลายอย่างทั้งวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยต่ำคิดแบบลดต้นลดดอก และมีการผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้สินเชื่อด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร xpress loan ได้รับความสนใจทั้งจากผู้มีรายได้ประจำและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม บางคนก็กู้สินเชื่อ xpress loan ไม่ผ่าน ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ คงมาจากคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับ xpress loan กสิกร ดังนั้น จึงต้องมาเช็คลิสต์กันหน่อยแล้วว่ามีคุณสมบัติข้อไหนที่ไม่ตรงบ้าง เช่น ผู้สมัครสินเชื่อ xpress loan มีอายุไม่ถึง 20 ปี หรือเกิน 70 ปีขึ้นไป ผู้สมัครมีรายได้น้อยกว่า 7500 บาทต่อเดือน ผู้สมัครมีอายุงานไม่ถึง 6 เดือน หรือผู้ขอกู้สินเชื่อเงินด่วน xpress loan ติดเครดิตบูโรและมีภาระหนี้สินจำนวนมาก ซึ่งหากต้องการผ่านการอนุมัติก็ต้องไปจัดการคุณสมบัติเหล่านี้ให้ครบถ้วนให้ดีก่อน

 

สินเชื่อ xpress loan ถ้าเครดิตดดีก็กู้เพิ่มได้

ทุก ๆ ธนาคารต่างหใความสำคัญกับ “เครดิตบูโร” อย่างมาก เพราะข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินได้ว่าควรปล่อยสินเชื่อให้กับคน ๆ นั้นหรือไม่ ซึ่งสินเชื่อ xpress loan เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา บางคนอาจถามว่าสินเชื่อ xpress loan ผ่านยากไหม ถ้าใครได้ไปดูสินเชื่อเงินด่วน xpress loan รีวิวในเว็บไซต์บทความเงินกู้ หรือรีวิวใน pantip จะรู้ว่าสินเชื่อ xpress loan ผ่านง่ายมากและจะรู้ว่าสินเชื่อดังกล่าวดีอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่อเงินด่วน xpress loan เป็นสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยเงินด่วนที่ไม่ต้องมีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยต่ำ และหากถามว่ากี่วันรู้ผลอนุมัติ จากข้อมูลสินเชื่อบอกกับเราว่าอย่างไวสุดคือรู้ผลภายใน 15 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ คนที่มีเครดิตดี ชำระเงินตรงเวลาก็จะสามารถขอเพิ่มวงเงิน xpress loan ได้อีกด้วยเช่นกัน เห็นแบบนี้แล้วคงทำให้ใครหลายคนตระหนักถึงความสำคัญของเครดิตบูโรมากขึ้น 

 

ดอกเบี้ยเงินกู้กสิกรสินเชื่อ xpress loan เป็นยังไง? 

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กสิกรสินเชื่อ xpress loan จะคิด 17%-25% หากผู้สมัครสินเชื่อ xpress loan เป็นพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกร ส่วนพนักงานบริษัททั่วไปที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรจะถูกคิดดอกเบี้ย 19% – 25% และสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้มีอาชีพอิสระจะมีดอกเบี้ย 21% – 25% ในส่วนของระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด สามารถชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แอพ KPLUS ถ้าถามว่า xpress loan กสิกรเป็นเงินกู้ที่ผ่านยากไหมก็สามารถตอบได้เลยว่าสินเชื่อ xpress loan ผ่านง่าย ถ้าหากว่าผู้สมัครสินเชื่อเป็นผู้มีรายได้มากกว่า 7500 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีอายุระหว่าง 20-70 ปี หากเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานมากกว่า 6 เดือน และไม่มีภาระหนี้สินมากจนเกินไป หากใครมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมานี้ก็จะผ่านการอนุมัติสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล xpress loan ไปแบบง่าย ๆ ยิ่งไปกว่านั้น สไหรับผู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีตรงเวลาทุกงวดก็สามารถขอเพิ่มวงเงิน xpress loan ได้ด้วยเช่นกัน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 12-24% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 50,000 บาท

การชำระ - ไม่เกิน 3 ปี

รายได้ - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 24% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 2 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี