สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

รายได้ - ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก แนะนำแหล่งเงินทุนกู้ยืมสำหรับสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กโดยเฉพาะ

 

ต้องการหาแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย มองหาแหล่งเงินทุนกู้ยืม สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก 2566 มาดูรายละเอียดกันเลย 

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก – สำหรับเพื่อการดำรงชีพ/ปัญหาหนี้นอกระบบ

สำหรับการกู้เงินมาลงทุนอาจจะไม่ใช่แค่การหาแหล่งเงินทุนเพื่อสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น แต่อาจจะต้องหมุนเวียนในเรื่องค่าใช้จ่ายดำรงชีพด้วยเช่นกัน สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กที่แนะนำ มีดังนี้

 • ธนาคารออมสิน 
  • สินเชื่อสู้ภัย covid  เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กได้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินให้เงินไม่เกินคนละ 10,000 บาทดอกเบี้ยถูกอยู่ที่เดือนละ 0.35 เปอร์เซ็นต์โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรกทันที
  • สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนคนละไม่เกิน 3 แสนบาท ดอกเบี้ยถูกปีละ 3.99 เปอร์เซ็นต์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  • สินเชื่อสู้ภัยโควิดสำหรับเกษตรกร กู้เงินมาลงทุนวงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาท อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูก อยู่ที่เดือนละ 0.35 เปอร์เซ็นต์ 
  • สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินสินเชื่อร้านค้าขนาดเล็ก คนละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราอนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ 1-3 ปีแรก สำหรับปีที่ 4 และ 5 ดอกเบี้ยเป็นไปตาม MRR ของธนาคาร

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก – สำหรับเพื่อฟื้นฟู บรรเทาความเดือดร้อน

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กในลักษณะของโครงการที่ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กภายใต้ พรก สินเชื่อฟื้นฟูฯ จะมีธนาคารและสถาบันการเงินที่ออกสินเชื่อเพื่อให้คุณได้สามารถหกู้เงินมาลงทุนในการฟื้นฟูฯ ดังนี้ 

 • ธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินต้องประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่ใช่ลูกหนี้รีไฟแนนซ์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กำหนดดอกเบี้ยถูกไม่เกิน 1.75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ต้องประกอบธุรกิจในประเทศไทยและรวมวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาทจากทุกวงเงิน
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กำหนดดอกเบี้ยถูกเป็นไปตามเกณฑ์บริษัทโดยดอกเบี้ย 2 ปีแรกอยู่ที่ 2% และตลอด 5 ปีไม่เกิน 5%

แหล่งเงินทุนกู้ยืมจะพิจารณาวงเงินจากสถานะของลูกหนี้เป็นหลักถ้าเป็นลูกหนี้ใหม่จะให้วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทโดยรวมจากทุกสถาบันการเงินกรณีที่เป็นลูกหนี้เก่าชั้นดีจะให้วงเงินไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อ โดยไม่เกินมูลค่า 150 ล้านบาท

 

สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก – โครงการให้สินเชื่อจากรัฐ หาแหล่งเงินทุนโดยมี บยส.ค้ำประกัน 

แหล่งเงินทุนกู้ยืมลักษณะสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กที่ให้มานี้ เป็นนโยบายจากทางภาครัฐโดยออกนโยบายมาจาก ททท. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโครงการเงินลงทุนพิเศษ เพื่อให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ออกนโยบาย ช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ จะมีเงินลงทุนหรือให้การอนุมัติง่าย ดอกเบี้ยถูก ทั้งยังเป็นการหาหาแหล่งเงินทุน เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย สินเชื่อร้านค้าขนาดเล็ก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วก็ตาม ลักษณะของค้ำประกัน จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์สินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับลูกหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ในช่วงที่รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รายได้ - 30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - เริ่มต้น 20% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1 ล้านบาท

การชำระ - ไม่เกิน 5 ปี

รายได้ - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

วงเงิน - สูงสุด 1 แสนบาท

การชำระ - ไม่กำหนด